ZIUXI มุ่งมั่นที่จะลงทุนอย่างสม่ําเสมอในนาฬิกากีฬา, สร้อยข้อมือสมาร์ท, ชุดหูฟัง TWS, อุปกรณ์เสริมนาฬิกา, นาฬิกาสี่เหลี่ยม, นาฬิการอบ, ฯลฯของ
ชุดหูฟังเกมมิ่ง I Man GT1, หูฟังไร้สายสัมผัสชุดหูฟังไร้สายบลูทูธ
สนับสนุนเกม, โหมดเพลง; การดําเนินงานสัมผัส, การรับสาย, การเชื่อมต่อเปิดเครื่อง, ใช้หูเดียว, ฯลฯของ, แบตเตอรี่ต่ําพร้อมท์, จีนและภาษาอังกฤษสลับ;